Ultrasonik Kaynak,Dikiþ,Kesim ve Diðer Sistemler - Yedek Parça ve 7/24 Servis

Ultrasonik Servis ve Yedek Parça
7/24 TEKNÝK SERVÝS
Ultrasonik setlerde ve makinelerde kullanýlan deðiþik frekans ve güçteki tüm kritik parçalar stoklarýmýzda mevcuttur. Müþterilerimizin üretim devamlýlýklarýný saðlamak için misyonumuz ve vizyonumuz gereði tüm yedek parçalar bünyemizde bulunmaktadýr.


Farklý ultrasonik makinelerede teknik destek ve parça temini saðlamaktayýz.

SERVÝS HÝZMETÝMÝZ;

Hangi marka olursa olsun servis verirken makine özellikleri öðrenilir ve ona göre kritik parçalar ile yerinde servis için makinanýn bulunduðu yere gidilerek müdahalede bulunulur.

Eðer müdahale yerinde zor ise makine teknik servis departmanýna alýnarak burada test cihazlarýmýza baðlanýr ve arýza teknik servis raporuna yazýlarak müþterimize bildirilir müþterimiz onay verirse makine bakýma alýnarak tamir edilir ve teslim edilir.

Ultrasonik 7/24 Teknik Servis

Müþterilirimiz ile tüm servis hizmetleri, sözleþmeler ýþýðýnda yapýlmaktadýr.
Sizlere daha iyi hizmet etmek için 7/24 çalýþmaktayýz.
Sorunlarýnýz için lütfen irtibata geçiniz.

  • Sinyal Jeneratörü- Generator
  • Kristal-Transducer- Convertor
  • Horn
  • Roller 


Ultrasonik Yedek Parçalar